Polityka prywatności

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: AVA 3.0 s. c. K. Tillinger, E. Skórcz, Stary Port 21, 85-068 Bydgoszcz, NIP: 5542972630. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: klub@ava3.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
II. Przetwarzane dane

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
4. Nazwa firmy
5. Adres poczty elektronicznej
6. Nr telefonu kontaktowego
7. NIP
Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:
1. Adres IP komputera i serwera
2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
4. Czas nadejścia zapytania
5. Pierwszy wiersz żądania HTTP
6. Kod odpowiedzi HTTP
7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów
Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik
Informacje o przeglądarce użytkownika
Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy
lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych,
jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.
IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.
V. Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,
że przepisy prawa stanowią inaczej.
VI. Odbiorcy danych osobowych
Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne
na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.
W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, AVA 3.0 s. c. K. Tillinger, E. Skórcz wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6. żądania przenoszenia danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.
IX. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach OVH.
XI. Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie https://ava3.pl/polityka-prywatnosci/